Wat hebben wij bereikt? - 2013

 

2013 - Waterpompen: schoon drinkwater voor de allerarmsten in Cambodja

In 2013 hebben we 64 waterpompen geïnstalleerd. Voor iedere pomp werd er op 35 meter diepte een put geslagen, zodat er in het hete droge seizoen ook voldoende water is om te drinken, te wassen, voor de dieren en groentetuintjes.
Door het plaatsen van de waterpompen krijgen zeker 2000 mensen uit de arme lokale bevolking toegang tot schoon drinkwater. De kinderen en vrouwen hoeven niet meer ver te lopen in de hete zon om schoon water te halen.
In het vervuilde water zitten gevaarlijke bacteriën en parasieten die diarree, longontsteking, leverziekten en hersenontsteking kunnen veroorzaken.
De kindersterfte en het ziektepercentage zal door de aanwezigheid van schoon water aanzienlijk verminderen en de algemene gezondheid en hygiëne bevorderd worden.

Dit project is gefinancierd door: het Goede Doelenfonds van ING-medewerkers en de Wilde Ganzen.

 

2013 - School, a must for every Cambodian child

Ons doel was om alle kinderen (ruim 2000) op de 5 basisscholen met plezier naar school te laten gaan. De projectaanvraag bestaat uit 5 onderdelen.

1 - Alle kinderen naar school
Veelal gaan de arme kinderen niet naar school. Ze volgen hooguit een paar jaar basisonderwijs en kunnen net als hun ouders niet lezen of schrijven. 
De ouders stimuleren de kinderen niet om naar school te gaan en hebben geen geld voor het schooluniform, fiets, boeken. De kinderen werken op de rijstvelden en huishoudens of verzorgen de dieren. Ze zijn kansloos, komen niet verder dan hun eigen dorp en zijn op sociaal gebied achter gesteld. Deze kinderen hebben alleen een toekomst als ze goed onderwijs kunnen volgen. 
Wij hebben deze kinderen opgespoord en een tweedehands fiets, schooluniformen, tas en boeken e.d. gegeven, zodat ook zij er bij horen.

2 - Achterstallig onderhoud school
Een van deze scholen met 5 klaslokalen verkeerde in een zeer slechte staat van onderhoud; het (asbest) dak lekte, in de vloer zaten kuilen en in de muren zaten scheuren.
Het lekkende kapotte dak is vervangen en de muren en vloeren zijn gerepareerd door de lokale werklieden en de leraren.

3 - Renovatie toiletten en installatie waterpompen
Op de 5 basisscholen waren geen of slechts enkele kapotte toiletten aanwezig. Vaak werden ze niet gebruikt omdat er geen water was om ze schoon te maken. De kinderen zijn gewend om hun behoefte in de rijstvelden te doen en er was geen water om handen te wassen en te drinken.
Bij iedere school is er een waterpomp geplaatst, zijn alle kapotte toiletten gerepareerd en zijn er nieuwe toiletblokken geplaatst. Door het gebruik van de toiletten en de aanwezigheid zijn er minder zieke kinderen en is de hygiëne sterk verbeterd.

4 - Speelplaats
Veel arme kinderen komen niet verder dan een paar jaar onderwijs; ze worden niet gestimuleerd om de school af te maken. De kinderen die niet naar school gaan leven vaak in een sociaal isolement.
Als een kind met plezier naar school gaat en kan leren en spelen ontwikkelt het zich beter.
Op iedere school is een solide speeltuin geplaatst zodat de school aantrekkelijker is en een sociale ontmoetingsplaats is voor alle kinderen.
Alle speeltuinen zijn gefinancierd door acties van vrijwilligers

5 - Voorlichting water, sanitatie en hygiëne
Op het gebied van de hygiëne is er nog veel te leren en op de scholen wordt weinig aandacht besteed aan voorlichting op gebied van schoon drinkwater, toiletten en algemene hygiëne.
De kinderen zijn gewend om hun behoeften op het rijstveld te doen en er ontstaan veel ziekten doordat de mensen het vervuilde water drinken.
De vrijwilligers hebben op de scholen voorlichting geven over de noodzaak van schoon drinkwater en hygiëne. Ze maakten daarbij gebruik van lesmateriaal dat door Unicef ontwikkeld is.

Dit project is gefinancierd door Gemeente Utrecht, Impulsis en onze vrijwilligers Arno,Tijmen, Lisanne, Delfien, Robin, Adje en Marloes.

 

>>> GRATIS vrijwilligerswerk!

  • Wij berekenen geen organisatiekosten
  • Je betaalt alleen je eigen vervoer, onderdak en eten
  • Alle donaties gaan voor 100% rechtstreeks naar onze kinderen

Meer informatie

Change language

Doneer een bijdrage

Klik op het bedrag van uw keuze

  iDeal logo

10 euro 

25 euro 

50 euro 

75 euro 

100 euro 

200 euro 

Lees onze laatste Neuwsbrief

Lees wat wij in 2015 tot stand hebben kunnen brengen - dankzij de steun van velen - in onze Nieuwsbrief december 2015 (pdf).