Nieuwe projecten

headerbeeld

Multifunctionele bibliotheek met studieruimte

Dit project wordt financieel ondersteund door Impulsis en de Gemeente Utrecht.

We zijn op zoek naar sponsoren die de resterende tienduizend euro voor deze bibliotheek willen financieren.
De Angroka Secondary / Highschool telt ruim 2300 leerlingen en 60 docenten. De school is gelegen in het Tramkok district, één van de armste gebieden in de provincie Takeo in Cambodja. Wij willen de kwaliteit van het onderwijs van deze school verbeteren, zodat de score op het eindexamen en daarmee het aantal geslaagde kandidaten toeneemt. Om dit doel te kunnen bereiken hebben de leraren en scholieren een bibliotheek en een studieruimte nodig.
In 2011 bouwden we ter uitbreiding van deze middelbare school een nieuw gebouw met vijf klaslokalen. Een jaar later bouwden we er 24 toiletten en een waterpomp die werkt op zonne-energie.

Wat is het probleem
Vooral de kwaliteit van het openbaar onderwijs in de plattelandsgebieden in Cambodja laat te wensen over. De leraren zijn onvoldoende opgeleid, lesmateriaal en faciliteiten zijn schaars. Er is in de Angroka school een klein hok met slechts enkele stapeltjes kinderleesboeken, dat fungeert als bibliotheek. Zowel de leerlingen als de leraren hebben nagenoeg geen mogelijkheid om informatie en lesmateriaal op te zoeken om hun kennis te verbreden of te delen.
De Angroka Highschool is de enige in de hele regio en vele kinderen moeten ieder dag heel ver naar school fietsen. Zij kunnen tussen de middag niet naar huis omdat ze te ver weg wonen en hangen op het heets van de dag nutteloos rond; er is niets te doen en er zijn weinig schaduwrijke plekken. De leerlingen wonen in primitieve hutjes en het is om 18.00 uur donker, ze kunnen dan moeilijk huiswerk maken omdat ze geen elektriciteit hebben. Als er een bibliotheek zou komen met studieruimte, dan kunnen de leerlingen tussen de middag studeren en hun tijd nuttig besteden.

Plan van aanpak: multifunctionele bibliotheek
Het gebouw van de bibliotheek zal gebruikt kunnen worden als:
- Bibliotheek voor de gehele gemeenschap
- Studiecentrum voor scholieren en leraren
- Vergaderruimte voor leraren (er is geen enkel vergadercentrum in het gehele district)
- Ruimte voor examentraining
- Onderzoeksruimte voor preventief onderzoek leerlingen door oogarts (Caritas Eye Hospital)
- Kennis- en voorlichtingscentrum (bijv. HIV-AIDS, hygiëneleer)
- Culturele ruimte voor dans en kunst

Zowel leraren, studenten als omwonenden kunnen gebruik maken van de bibliotheek. De boeken zullen bestaan uit zowel Engelstalige als Khmer studieboeken, encyclopedieën en leesboeken.
De (tweedehands) Engelse boeken zullen vanuit Nederland verscheept worden.
Om de resultaten van de eindexamens te kunnen verbeteren zullen er door de leraren extra examentrainingen gegeven worden in de bibliotheek.

Computers

Uiteraard zijn computers onmisbaar om gegevens op te zoeken en om kennis te vergaren.
Nadat de bibliotheek goed is ingericht en er zorgvuldig met de goederen wordt omgegaan, gaat onze stichting ook een kleinschalig computerproject voor deze school opzetten. Met de komst van de multifunctionele bibliotheek met studieruimte wordt de school aantrekkelijker voor de leerlingen. Dit zal het aantal vroegtijdige schoolverlaters verminderen. Daarnaast heeft het gebouw een maatschappelijke functie voor de gehele gemeenschap.
Als een kind met plezier naar school gaat, ontwikkelt het zich beter en zullen diens leerprestaties vooruit gaan.

 

 

 Meer informatie over dit project vindt u in de projectbeschrijving hieronder.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Bibliotheek school Serey Damnak Takeo.pdfBibliotheek school Serey Damnak Takeo.pdf[Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo]3170 kB2015-03-24 21:42
Bewaar het bestand HCC_library_NL.doc.pdfProjectbeschrijving Bibliotheek en studieruimte voor de Angroka highschool[ ]1623 kB2014-03-28 22:06

>>> GRATIS vrijwilligerswerk!

  • Wij berekenen geen organisatiekosten
  • Je betaalt alleen je eigen vervoer, onderdak en eten
  • Alle donaties gaan voor 100% rechtstreeks naar onze kinderen

Meer informatie

Change language

Doneer een bijdrage

Klik op het bedrag van uw keuze

  iDeal logo

10 euro 

25 euro 

50 euro 

75 euro 

100 euro 

200 euro 

Millenniumdoelen

millenniumdoelen-algemeen

Lees meer op de website NCDO Millenniumdoelen

Lees onze laatste Neuwsbrief

Lees wat wij in 2015 tot stand hebben kunnen brengen - dankzij de steun van velen - in onze Nieuwsbrief december 2015 (pdf).