Lopende projecten

headerbeeld

Studiebeurzen project

Het niveau van het openbaar onderwijs in Cambodja is ronduit slecht te noemen. Hoewel de Government-school officieel gratis is, moeten de kinderen de leraren betalen, anders worden ze gewoonweg genegeerd. De arme kinderen komen vaak niet verder dan een paar jaar basisschool.
Zelfs de leerlingen uit de arme gezinnen die er wel in slagen om met succes de highschool af te ronden, kunnen niet verder studeren omdat hun ouders hun vervolgstudie niet kunnen betalen. Het gevolg is dat de meisjes meestal te werk worden gesteld in een van de vele textielfabrieken, huishoudens of op jonge leeftijd trouwen.
Voor deze talentvolle studenten uit de arme gezinnen heeft onze stichting een studiebeursproject opgezet. Zij hebben een betere toekomst als ze hoger onderwijs kunnen volgen, omdat ze dan een betere kans op de arbeidsmarkt krijgen.

Dankzij de financiële support van de studiebeurssponsoren hebben deze studenten een studiebeurs gekregen.

sponsor
student
faculteit
studie
Dick van der Pol Nita Kim University of health Medicijnen
Lydie van Ierssel Srey Pich Norton University Hotel Management
Eric Verkuill
Rat Hin Norton University Business Management
Anna Verkuil Srey Pov Norton University Business Administration
University Maastricht Kunthea Norton University Business Administration
Connie v.d. Valk Samoeuny Norton University Hotel Management
Wil v.d. Valk Sarom Norton University Computer Communication
Paul Le Marquand Sang Norton University Business Administration
Toke Dekker Khemrin Norton University Electrical Electronic Engineering
Rotary Tervuren Raksmey S Norton University Business Management
Bart Breederveld Raksa Norton University Architecture
Sophie Kramer Soklin Norton University Hotel Management
Wolter Kymmell Chanthy Norton University Business Administration
Rotary Oosterhout Chantha Norton University Hotel Management
Eva Verkui Saran Norton University Hotel Management
  Srey Mom Norton University Hotel Management
  Reaksmey L Norton University Business Administation
  Mony Institut de Technologie Civil engineer
       
Afgestudeerd 2014      
Rotary Tervuren Chantou St. Paul Institute Engels
Rotary Tervuren Sovann St. Paul Institute Engels
       
Afgestudeerd 2015      
Wil Bruinsma Leap St. Paul Institute Engels
Wil Bruinsma Theary St. Paul Institute Engels
       
       

    

 

Koeienproject

De allerarmsten, veelal alleenstaande vrouwen met kinderen, gehandicapten en probleemgezinnen leven ver beneden de armoedegrens. Wij geven deze gezinnen een koe in bruikleen. Deze koe wordt door ons gedekt en gevaccineerd. Als er na ruim 9 maanden een kalf wordt geboren, is het kalf voor de familie. De koe wordt vervolgens aan een andere familie in bruikleen gegeven en dan kan het proces opnieuw beginnen.

 

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Cow-bank project HCC Cambodia.pdfKoeien-bank Project[Toelichting Koeien-bank Project]1555 kB2016-12-04 22:21

Nieuwe projecten

headerbeeld

Multifunctionele bibliotheek met studieruimte

Dit project wordt financieel ondersteund door Impulsis en de Gemeente Utrecht.

We zijn op zoek naar sponsoren die de resterende tienduizend euro voor deze bibliotheek willen financieren.
De Angroka Secondary / Highschool telt ruim 2300 leerlingen en 60 docenten. De school is gelegen in het Tramkok district, één van de armste gebieden in de provincie Takeo in Cambodja. Wij willen de kwaliteit van het onderwijs van deze school verbeteren, zodat de score op het eindexamen en daarmee het aantal geslaagde kandidaten toeneemt. Om dit doel te kunnen bereiken hebben de leraren en scholieren een bibliotheek en een studieruimte nodig.
In 2011 bouwden we ter uitbreiding van deze middelbare school een nieuw gebouw met vijf klaslokalen. Een jaar later bouwden we er 24 toiletten en een waterpomp die werkt op zonne-energie.

Wat is het probleem
Vooral de kwaliteit van het openbaar onderwijs in de plattelandsgebieden in Cambodja laat te wensen over. De leraren zijn onvoldoende opgeleid, lesmateriaal en faciliteiten zijn schaars. Er is in de Angroka school een klein hok met slechts enkele stapeltjes kinderleesboeken, dat fungeert als bibliotheek. Zowel de leerlingen als de leraren hebben nagenoeg geen mogelijkheid om informatie en lesmateriaal op te zoeken om hun kennis te verbreden of te delen.
De Angroka Highschool is de enige in de hele regio en vele kinderen moeten ieder dag heel ver naar school fietsen. Zij kunnen tussen de middag niet naar huis omdat ze te ver weg wonen en hangen op het heets van de dag nutteloos rond; er is niets te doen en er zijn weinig schaduwrijke plekken. De leerlingen wonen in primitieve hutjes en het is om 18.00 uur donker, ze kunnen dan moeilijk huiswerk maken omdat ze geen elektriciteit hebben. Als er een bibliotheek zou komen met studieruimte, dan kunnen de leerlingen tussen de middag studeren en hun tijd nuttig besteden.

Plan van aanpak: multifunctionele bibliotheek
Het gebouw van de bibliotheek zal gebruikt kunnen worden als:
- Bibliotheek voor de gehele gemeenschap
- Studiecentrum voor scholieren en leraren
- Vergaderruimte voor leraren (er is geen enkel vergadercentrum in het gehele district)
- Ruimte voor examentraining
- Onderzoeksruimte voor preventief onderzoek leerlingen door oogarts (Caritas Eye Hospital)
- Kennis- en voorlichtingscentrum (bijv. HIV-AIDS, hygiëneleer)
- Culturele ruimte voor dans en kunst

Zowel leraren, studenten als omwonenden kunnen gebruik maken van de bibliotheek. De boeken zullen bestaan uit zowel Engelstalige als Khmer studieboeken, encyclopedieën en leesboeken.
De (tweedehands) Engelse boeken zullen vanuit Nederland verscheept worden.
Om de resultaten van de eindexamens te kunnen verbeteren zullen er door de leraren extra examentrainingen gegeven worden in de bibliotheek.

Computers

Uiteraard zijn computers onmisbaar om gegevens op te zoeken en om kennis te vergaren.
Nadat de bibliotheek goed is ingericht en er zorgvuldig met de goederen wordt omgegaan, gaat onze stichting ook een kleinschalig computerproject voor deze school opzetten. Met de komst van de multifunctionele bibliotheek met studieruimte wordt de school aantrekkelijker voor de leerlingen. Dit zal het aantal vroegtijdige schoolverlaters verminderen. Daarnaast heeft het gebouw een maatschappelijke functie voor de gehele gemeenschap.
Als een kind met plezier naar school gaat, ontwikkelt het zich beter en zullen diens leerprestaties vooruit gaan.

 

 

 Meer informatie over dit project vindt u in de projectbeschrijving hieronder.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Bibliotheek school Serey Damnak Takeo.pdfBibliotheek school Serey Damnak Takeo.pdf[Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo]3170 kB2015-03-24 21:42
Bewaar het bestand HCC_library_NL.doc.pdfProjectbeschrijving Bibliotheek en studieruimte voor de Angroka highschool[ ]1623 kB2014-03-28 22:06

Wat hebben wij bereikt?

headerbeeld

De afgelopen jaren heeft stichting HCC een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Dankzij giften van familie, vrienden, bedrijfsleven en acties. Mede door vermeerdering van deze donaties door Impulsis en Wilde Ganzen hebben wij de onderstaande projecten kunnen realiseren.


 

2013 - Waterpompen: schoon drinkwater voor de allerarmsten in Cambodja

In 2013 hebben we 64 waterpompen geïnstalleerd. Voor iedere pomp werd er op 35 meter diepte een put geslagen, zodat er in het hete droge seizoen ook voldoende water is om te drinken, te wassen, voor de dieren en groentetuintjes.
Door het plaatsen van de waterpompen krijgen zeker 2000 mensen uit de arme lokale bevolking toegang tot schoon drinkwater. De kinderen en vrouwen hoeven niet meer ver te lopen in de hete zon om schoon water te halen.
In het vervuilde water zitten gevaarlijke bacteriën en parasieten die diarree, longontsteking, leverziekten en hersenontsteking kunnen veroorzaken.
De kindersterfte en het ziektepercentage zal door de aanwezigheid van schoon water aanzienlijk verminderen en de algemene gezondheid en hygiëne bevorderd worden.

Dit project is gefinancierd door: het Goede Doelenfonds van ING-medewerkers en de Wilde Ganzen.

 

2013 - School, a must for every Cambodian child

Ons doel was om alle kinderen (ruim 2000) op de 5 basisscholen met plezier naar school te laten gaan. De projectaanvraag bestaat uit 5 onderdelen.

1 - Alle kinderen naar school
Veelal gaan de arme kinderen niet naar school. Ze volgen hooguit een paar jaar basisonderwijs en kunnen net als hun ouders niet lezen of schrijven. 
De ouders stimuleren de kinderen niet om naar school te gaan en hebben geen geld voor het schooluniform, fiets, boeken. De kinderen werken op de rijstvelden en huishoudens of verzorgen de dieren. Ze zijn kansloos, komen niet verder dan hun eigen dorp en zijn op sociaal gebied achter gesteld. Deze kinderen hebben alleen een toekomst als ze goed onderwijs kunnen volgen. 
Wij hebben deze kinderen opgespoord en een tweedehands fiets, schooluniformen, tas en boeken e.d. gegeven, zodat ook zij er bij horen.

2 - Achterstallig onderhoud school
Een van deze scholen met 5 klaslokalen verkeerde in een zeer slechte staat van onderhoud; het (asbest) dak lekte, in de vloer zaten kuilen en in de muren zaten scheuren.
Het lekkende kapotte dak is vervangen en de muren en vloeren zijn gerepareerd door de lokale werklieden en de leraren.

3 - Renovatie toiletten en installatie waterpompen
Op de 5 basisscholen waren geen of slechts enkele kapotte toiletten aanwezig. Vaak werden ze niet gebruikt omdat er geen water was om ze schoon te maken. De kinderen zijn gewend om hun behoefte in de rijstvelden te doen en er was geen water om handen te wassen en te drinken.
Bij iedere school is er een waterpomp geplaatst, zijn alle kapotte toiletten gerepareerd en zijn er nieuwe toiletblokken geplaatst. Door het gebruik van de toiletten en de aanwezigheid zijn er minder zieke kinderen en is de hygiëne sterk verbeterd.

4 - Speelplaats
Veel arme kinderen komen niet verder dan een paar jaar onderwijs; ze worden niet gestimuleerd om de school af te maken. De kinderen die niet naar school gaan leven vaak in een sociaal isolement.
Als een kind met plezier naar school gaat en kan leren en spelen ontwikkelt het zich beter.
Op iedere school is een solide speeltuin geplaatst zodat de school aantrekkelijker is en een sociale ontmoetingsplaats is voor alle kinderen.
Alle speeltuinen zijn gefinancierd door acties van vrijwilligers

5 - Voorlichting water, sanitatie en hygiëne
Op het gebied van de hygiëne is er nog veel te leren en op de scholen wordt weinig aandacht besteed aan voorlichting op gebied van schoon drinkwater, toiletten en algemene hygiëne.
De kinderen zijn gewend om hun behoeften op het rijstveld te doen en er ontstaan veel ziekten doordat de mensen het vervuilde water drinken.
De vrijwilligers hebben op de scholen voorlichting geven over de noodzaak van schoon drinkwater en hygiëne. Ze maakten daarbij gebruik van lesmateriaal dat door Unicef ontwikkeld is.

Dit project is gefinancierd door Gemeente Utrecht, Impulsis en onze vrijwilligers Arno,Tijmen, Lisanne, Delfien, Robin, Adje en Marloes.

 


 

2012 - Sanitaire voorzieningen en waterpomp op zonne-energie voor de Angroka highschool

In 2011 is door onze stichting een nieuw schoolgebouw met 5 klaslokalen geplaatst. Het is het 9e gebouw van de Angroka Secondary en -High school. Deze school telt ruim 2300 leerlingen, echter voor de hele school was slechts 1 toilet beschikbaar waardoor de leerlingen hun behoeften in de rijstvelden rondom de school moesten doen. Vooral in het droge seizoen is dit een uitermate onhygiënische situatie. De meisjes moesten lang in de rij staan als ze het toilet willen gebruiken en gingen dikwijls niet naar school als ze ongesteld waren.
Onze stichting HCC bouwde in 2012 24 nieuwe toiletten. Er werden er 6 kapotte toiletten gerenoveerd en er werd er een waterpomp op zonne-energie met een watertank van 7000 liter geïnstalleerd.

Dit project werd gefinancierd door Conclusion, Gemeente Utrecht, Impulsis.

 

  

2012 - Structurele hulp voor 12 kansarme gezinnen

In de provincie Takeo, waar wij actief zijn, leven vele gezinnen ver beneden de armoedegrens. Ze hebben vaak niet de middelen om hun kinderen naar school te laten gaan en kunnen zichzelf met de grootste moeite onderhouden. Deze vicieuze cirkel van armoede van generatie op generatie willen wij doorbreken.
We bouwden samen met de lokale bevolking aan nieuwe huisvesting (hutjes) zodat de meest schrijnende gezinnen een dak boven hun hoofd hebben gekregen.
We gaven hun kinderen een schooluniform, een fiets, een tas en boeken, zodat ook zij naar school kunnen.
In overleg met de betrokkenen hebben we naar een bestaansmiddel voor het gezin gezocht, zodat deze mensen zelfredzaam worden en niet tot in lengte van dagen afhankelijk zijn. Ze hebben een kleinschalig bedrijfje kunnen oprichten, zoals een groentetuin, winkeltje, varkens- of kippenhouderij. Naast een startkapitaal (in natura) hebben wij ze praktijkonderwijs gegeven op onze educatieve boerderij.

Dit project is gefinancierd door Stichting Goede Doelenfonds voor ING medewerkersing-logo klein


 

2011 - Aanleg solarwaterpomp en watertoren op de boerderij 

2010 - Aanleg zonne-energie installatie in school/buurthuis

Door de zonne-energie installatie is er verlichting en zijn er ventilatoren. Door het gebruik van computers, televisie, dvd's en dergelijke gaat er letterlijk een wereld voor de kinderen open. Onze school heeft voldoende schoonwater dat opgeslagen wordt in een watertank.

In 2011 is op de boerderij een zonne-energie installatie geplaatst en een watertoren met een tank van 5000 liter. Er is nu voldoende schoon water voor de dieren en de gewassen.

Dit project is mogelijk gemaakt door COFRA Foundation en de bijdrage van ICCO/Impulsis.

Zonnepanelen
Zonnepanelen
Zonnepanelen
Solarwaterpomp
De computers 'draaien' op zonne-energie!

2011 - Bouw van school met 5 klaslokalen voor de Angrola Highschool

In april 2011 was de bouw van de Angroka highschool gereed.
Het schoolgebouw bestaat uit 5 klaslokalen. Aan tenminste 250 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar wordt middelbaar onderwijs gegeven.
Ons gebouw is het zesde gebouw op het terrein van de Angroka Secondary Highschool.
Op de school zitten ruim 2300 leerlingen Dankzij een legaat van tante Wil Bruinsma-Sol zijn er geen overvolle klassen meer en kunnen de kinderen beter hun lessen volgen.
De Wilde Ganzen heeft dit project financieel ondersteund.

Bouw Angroka Secondary Highschool
Bouw Angroka Secondary Highschool
Bouw Angroka Secondary Highschool
Bouw Angroka Secondary Highschool
Bouw Angroka Secondary Highschool
Bouw Angroka Secondary Highschool 


2010 - Educatieve boerderij

Op onze boerderij worden praktijklessen gegeven op gebied van landbouw en veeteelt. Het merendeel van de dorpelingen uit onze leefgemeenschap (9000 inwoners) bestaat uit arme rijstboeren en zij leven slechts van een matige rijstoogst. Onze boerderij dient als educatiecenter om de arme rijstboeren kennis bij te brengen over het verbouwen van andere gewassen die een hogere opbrengst generen dan rijst.

Door de praktische lessen van Mr. Prat Chres leren de kinderen op een speelse wijze hoe ze groenten kunnen kweken en dieren verzorgen.
Wij hebben dit project kunnen realiseren door giften van Jan Fennis, IJsseloevers notarissen en de bijdrage van ICCO/Impulsis.

2010 - Koeienproject

De allerarmsten, veelal alleenstaande vrouwen met kinderen, gehandicapten en probleemgezinnen leven ver beneden de armoedegrens. Wij geven deze gezinnen een koe in bruikleen. Deze koe wordt door ons gedekt en gevaccineerd. Als er na ruim 9 maanden een kalf wordt geboren, is het kalf voor de familie. De koe wordt vervolgens aan een andere familie in bruikleen gegeven en dan kan het proces opnieuw beginnen. Ook dit project is ondersteund door ICCO/Impulsis.


2009 - Waterpomp/toiletten school 
         - Latrines/waterpompen voor arme families

Voor ons center is een waterpomp geïnstalleerd, zijn er toiletten gebouw en voor arme gezinnen werden er waterpompen en latrines gebouwd. Dit project is gefinancierd door Roeland Heule en Aqua for All.

2009 - Verbouwing van de school/buurthuis en vernieuwing van veel hutjes van arme gezinnen door klusgroep.

In november 2009 heeft een Nederlandse klusgroep bestaande uit Maarten Padmos, Maarten Pachen, Lars Caldenhoven, Rolf Bruggink en Yffi van den Berg met een enorme inzet en drive diverse verbeteringen en bouwklussen aan de school annex buurthuis aangebracht en uitgevoerd. Xij hebben tevens voor 13 families een nieuw onderkomen gebouwd. Ondanks de hitte en de nodige problemen hebben ze zich letterlijk in het zweet gewerkt. Leen van Eijk verzorgde de administratie en financiën. Ze hebben zelf, door middel van allerlei acties, de financiële middelen geregeld. De reis en verblijfkosten zijn door henzelf betaald zodat alle donaties rechtstreeks werden ingezet voor de kansarme mensen uit Cambodja.

Meer foto's en uitgebreid reisverslag van de klusgroep op www.weeshuiscambodja.blogspot.nl 


2008 - Opening school/buurthuis

Om de school annex buurthuis te kunnen financieren, werd er geld ingezameld via allerlei acties van o.a. Gregorius school te Utrecht en Prinsentuin College te Breda. Ook ontving de HCC donaties en giften van familie, vrienden en bedrijfsleven. Deze wervingsachties werden beloond. Op 19 augustus 2008 werd een geheel nieuw multifunctioneel centrum geopend in Takeo. Er wonen kinderen intern en er wordt aan 200 kinderen Engelse les gegeven. Dit project is financieel ondersteund door ICCO/Impulsis.

  

 

>>> GRATIS vrijwilligerswerk!

  • Wij berekenen geen organisatiekosten
  • Je betaalt alleen je eigen vervoer, onderdak en eten
  • Alle donaties gaan voor 100% rechtstreeks naar onze kinderen

Meer informatie

Change language

Doneer een bijdrage

Klik op het bedrag van uw keuze

  iDeal logo

10 euro 

25 euro 

50 euro 

75 euro 

100 euro 

200 euro 

Millenniumdoelen

millenniumdoelen-algemeen

Lees meer op de website NCDO Millenniumdoelen

Lees onze laatste Neuwsbrief

Lees wat wij in 2015 tot stand hebben kunnen brengen - dankzij de steun van velen - in onze Nieuwsbrief december 2015 (pdf).