Artikelen

Wat hebben wij bereikt? - 2010

2010 - Educatieve boerderij

Op onze boerderij worden praktijklessen gegeven op gebied van landbouw en veeteelt. Het merendeel van de dorpelingen uit onze leefgemeenschap (9000 inwoners) bestaat uit arme rijstboeren en zij leven slechts van een matige rijstoogst. Onze boerderij dient als educatiecenter om de arme rijstboeren kennis bij te brengen over het verbouwen van andere gewassen die een hogere opbrengst generen dan rijst.

Door de praktische lessen van Mr. Prat Chres leren de kinderen op een speelse wijze hoe ze groenten kunnen kweken en dieren verzorgen.
Wij hebben dit project kunnen realiseren door giften van Jan Fennis, IJsseloevers notarissen en de bijdrage van ICCO/Impulsis.

2010 - Koeienproject

De allerarmsten, veelal alleenstaande vrouwen met kinderen, gehandicapten en probleemgezinnen leven ver beneden de armoedegrens. Wij geven deze gezinnen een koe in bruikleen. Deze koe wordt door ons gedekt en gevaccineerd. Als er na ruim 9 maanden een kalf wordt geboren, is het kalf voor de familie. De koe wordt vervolgens aan een andere familie in bruikleen gegeven en dan kan het proces opnieuw beginnen. Ook dit project is ondersteund door ICCO/Impulsis.

Change language